Tetracyclin 0,5g

 

Tổng đài từ vấn: 04.33.522525