Rạo rực ngày 20 – 10, Phụ nữ Dược Hà Tây tự hào với 8 chữ vàng +

Thế giới có ngày Quốc tế phụ nữ, tại sao ở Việt Nam lại có thêm 1 ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10 nữa. Không phải chỉ là 1 cách trang trọng, bày vẽ. Phụ nữ Việt Nam không như một hình ảnh người phụ nữ nào khác trên Thế giới. Không nhẹ nhàng như phụ nữ Nhật. Không hiện đại như phụ nữ phương Tây. Không chất phác như phụ nữ Nam Phi...

Dược Hà Tây đạt chứng nhận ISO 9001:2015

Vừa qua, Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây đã được tổ chức chứng nhận DAS đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn mới nhất, được ban hành trong cuối năm 2015. Đến nay có rất ít nhà sản xuất trên thế giới đạt được tiêu chuẩn này do hệ thống mới đòi hỏi quá trình nâng cấp thiết bị, quản lý chất lượng cao hơn nhiều so với ISO 9001:2008.